دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

تازه‌های کتابخانه :

 
بیان معنوی 3 / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/28
عنوان :بیان معنوی 3
ناشر:تهران : بیان معنوی
صفحه شمار:1
ابعاد :DVD
بیان معنوی 1 / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/16
عنوان :بیان معنوی 1
ناشر:تهران : بیان معنوی
صفحه شمار:1
ابعاد :DVD
سخنرانی استاد پناهیان / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/15
عنوان :سخنرانی استاد پناهیان
ناشر:مشهد [ایران] : بوستان فرهنگی طهور
صفحه شمار:1
ابعاد :DVD
شب قدر . دعای ندبه . نماز شب .ذکر / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/13
عنوان :شب قدر . دعای ندبه . نماز شب .ذکر
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
تزکیه ماه رمضان / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/12
عنوان :تزکیه ماه رمضان
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
چگونه با خدا حرف بزنیم؟ / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/11
عنوان :چگونه با خدا حرف بزنیم؟
ناشر:تهران : بیان معنوی
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
عبودیت / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/10
عنوان :عبودیت
ناشر:تهران : بیان معنوی
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
مجموعه 171 سخنرانی استاد پناهیان شماره1 / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/9
عنوان :مجموعه 171 سخنرانی استاد پناهیان شماره1
ناشر:مشهد [ایران] : بوستان فرهنگی طهور
صفحه شمار:1
ابعاد :DVD
مجموعه 171 سخنرانی استاد پناهیان شماره1 / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/8
عنوان :مجموعه 171 سخنرانی استاد پناهیان شماره1
ناشر:مشهد [ایران] : بوستان فرهنگی طهور
صفحه شمار:1
ابعاد :DVD
خدا چگونه انسان را هدایت میکند؟ (رمضان 93) / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/7
عنوان :خدا چگونه انسان را هدایت میکند؟
سال نشر :رمضان 93
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
فرهنگ مهربانی / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/6
عنوان :فرهنگ مهربانی
ناشر:تهران : بیان معنوی
صفحه شمار:1
ابعاد :DVD
جوان امروز و جهان فردا (سلسله نشست های همایش معنوی) / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/5
عنوان :جوان امروز و جهان فردا (سلسله نشست های همایش معنوی)
ناشر:قم : انتشارات نسیم کوثر
صفحه شمار:2
ابعاد :CD
قیمت :1800
جوان امروز و جهان فردا (سلسله نشست های همایش معنوی) / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/5/1
عنوان :جوان امروز و جهان فردا (سلسله نشست های همایش معنوی)
ناشر:قم : انتشارات نسیم کوثر
صفحه شمار:2
ابعاد :CD
قیمت :1800
نقش عبادت در سبک زندگی . مدیریت زمان . محبت ,روش تربیتی خدا / پناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/3
عنوان :نقش عبادت در سبک زندگی . مدیریت زمان . محبت ,روش تربیتی خدا
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
بیان معنوی 3 / پناهیان ، علیرضا (1344)، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهپناهیان ، علیرضا (1344)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/4/2
عنوان :بیان معنوی 3
ناشر:قم : انتشارات نسیم کوثر
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
مجموعه سخنرانی های استاد قرائتی سال 79 تا 80 (1379 و 1380) / قرائتی ، محسن (1324)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهقرائتی ، محسن (1324)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/2/5
عنوان :مجموعه سخنرانی های استاد قرائتی سال 79 تا 80
سال نشر :1379 و 1380
صفحه شمار:2
ابعاد :CD
31 جلسه سال 78 (1378) / قرائتی ، محسن (1324)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهقرائتی ، محسن (1324)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/2/4
عنوان :31 جلسه سال 78
سال نشر :1378
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
توشه تبلیغ / قرائتی ، محسن (1324)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهقرائتی ، محسن (1324)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/2/3
عنوان :توشه تبلیغ
ناشر:خراسان رضوی [ایران] : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
نگاهی به مداحی از منظر قران و احادیث / قرائتی ، محسن (1324)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهقرائتی ، محسن (1324)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/2/2
عنوان :نگاهی به مداحی از منظر قران و احادیث
ناشر:خراسان رضوی [ایران] : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
روش کلاسداری و تبلیغ / قرائتی ، محسن (1324)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهقرائتی ، محسن (1324)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/7/2/1
عنوان :روش کلاسداری و تبلیغ
ناشر:خراسان رضوی [ایران] : بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :3