دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

تازه‌های کتابخانه :

 
امام زمان (عج) و حضرت فاطمه زهرا (س) (1384) / هاشمی نژاد ، سید حسین، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسههاشمی نژاد ، سید حسین، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/16/1
عنوان :امام زمان (عج) و حضرت فاطمه زهرا (س)
سال نشر :1384
صفحه شمار:1
ابعاد :cd
سلوک ارغوانی (دستاورد های قیام عاشورا) / انصاری ، محمدعلی (1343)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهانصاری ، محمدعلی (1343)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/12/3
عنوان :سلوک ارغوانی (دستاورد های قیام عاشورا)
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
صفحه شمار:1
ابعاد :dvd
شابک/شاپاc6265740000039
بیکران رحمت / انصاری ، محمدعلی (1343)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهانصاری ، محمدعلی (1343)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/12/2
عنوان :بیکران رحمت
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
صفحه شمار:1
ابعاد :cd
شابک/شاپاc6265720000110
شمیم ریحان (مراتب وجودی صدیقه کبری (س)) / انصاری ، محمدعلی (1343)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهانصاری ، محمدعلی (1343)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/12/1
عنوان :شمیم ریحان (مراتب وجودی صدیقه کبری (س))
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
صفحه شمار:1
ابعاد :dvd
شابک/شاپاc6265740000046
از ظهر عاشورا تا عصر ظهور دین و عبادت (1384) / ماندگاری ، استاد محمد مهدی (1343)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهماندگاری ، استاد محمد مهدی (1343)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/7/1
عنوان :از ظهر عاشورا تا عصر ظهور دین و عبادت
سال نشر :1384
صفحه شمار:1
ابعاد :cd
تدبر در سیره اهل بیت علیه السلام / الهی‌زاده ، محمدحسین (1341 -)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهالهی‌زاده ، محمدحسین (1341 -)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/6/2
عنوان :تدبر در سیره اهل بیت علیه السلام
ناشر:مشهد : موسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره
صفحه شمار:2
ابعاد :dvd
قیمت :4000
تدبر در سیره اهل بیت علیه السلام / الهی‌زاده ، محمدحسین (1341 -)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهالهی‌زاده ، محمدحسین (1341 -)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/6/1
عنوان :تدبر در سیره اهل بیت علیه السلام
ناشر:مشهد : موسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره
صفحه شمار:2
ابعاد :dvd
قیمت :4000
رمضان و امام زمان (عج) / صدیقی فرخ‌شهری ، محمد (1346 -)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهصدیقی فرخ‌شهری ، محمد (1346 -)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/3/1
عنوان :رمضان و امام زمان (عج)
صفحه شمار:1
ابعاد :cd
شناخت امام زمان (عج)
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/4/1/1
عنوان :شناخت امام زمان (عج)
تدبر در خطبه غدیر / الهی‌زاده ، محمدحسین (1341 -)، گوینده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهالهی‌زاده ، محمدحسین (1341 -)، گوینده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭س/3/69/1/4
عنوان :تدبر در خطبه غدیر
ناشر:مشهد : موسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره
صفحه شمار:1
ابعاد :cd
قیمت :2000
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :4