دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

تازه‌های کتابخانه :

 
ملکوت / مجموعه آوا، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهمجموعه آوا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭CD - 297 ‭ق/20
عنوان :ملکوت : گنجینه عظیم صوتی قاریان جهان اسلام
ناشر:مشهد [ایران] : انتشارات صراط
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
تواشیح / مجموعه آوا، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهمجموعه آوا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭CD - 297 ‭ق/19
عنوان :تواشیح
ناشر:مشهد [ایران] : رکت نرم افزاری صافات
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
قیمت :20000
گنجینه ترتیل / مجموعه آوا، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهمجموعه آوا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭DVD 297 ‭ق/18
عنوان :گنجینه ترتیل
ناشر:مشهد [ایران] : رکت نرم افزاری صافات
صفحه شمار:2
ابعاد :DVD
شابک/شاپا978-964-484-242-9
قیمت :35000
تفسیر سوره مبارکه حمد / انصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهانصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭DVD 297 ‭ق/17
عنوان :تفسیر سوره مبارکه حمد
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
تفسیر سوره حجرات / انصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهانصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭ق/16/4
عنوان :تفسیر سوره حجرات
ناشر:مشهد : بیان هدایت نور
صفحه شمار:2
ابعاد :DVD
طرح قرآنی نور2 / انصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهانصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭vcd - 297 ‭ق/16/3
عنوان :طرح قرآنی نور2 : سوره حجرات
ناشر:پایگاه طرح قرآنی نور
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
طرح قرآنی نور 2 / انصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهانصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭DVD 297 ‭ق/16/2
عنوان :طرح قرآنی نور 2 : سوره حجرات
ناشر:پایگاه طرح قرآنی نور
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
طرح قرآنی نور 2 / انصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهانصاری ، محمدعلی (1343)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭DVD 297 ‭ق/15/2
عنوان :طرح قرآنی نور 2 : سوره حجرات
ناشر:پایگاه طرح قرآنی نور
صفحه شمار:1
ابعاد :CD
نرم افزار آموزشی قرآنی سلام
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
رده‌بندی کنگره :‭DVD 297 ‭ق/15/2
عنوان :نرم افزار آموزشی قرآنی سلام
ناشر:پاک رایان نوپرداز
صفحه شمار:1
ابعاد :DVD
گنجینه تلاوت تصویری / مجموعه آوا، نویسنده
نوع مدرک:برنامه‌ها و فایلهای کامپیوتری
سرشناسهمجموعه آوا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭Divix - 297 ‭ق/14
عنوان :گنجینه تلاوت تصویری
ناشر:مشهد [ایران] : رکت نرم افزاری صافات
صفحه شمار:2
ابعاد :divx
قیمت :55000
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :5